Strategisch grafisch ontwerp;

identiteit wordt beleefd door symbolen, die verhalen activeren

Alles heeft betekenis; alles is een verhaal.

Strategisch grafisch ontwerp positioneert. Strategisch grafisch ontwerp legt relaties met de doelgroep. De doelgroep herkend uw aanbod als passend omdat de gebruikte symbolen de doelgroep aanspreken.

Deze communicatie taken worden in eerste instantie niet door de content gedaan (al kan de prijs soms wel overtuigen) maar door de symbolen met andere woorden het grafisch ontwerp. Waardoor grafisch ontwerp strategisch ingezet kan worden, als onderdeel van de positionering en marketing strategie.

Strategisch grafisch ontwerp ontwikkelen is een deel van ons werk, Daarbij brengen wij de communicatie (print, internet, video) in relatie met de organisatie-identiteit, SWOT, missie, visie, positionering, merk, reputatie.

Positionerend ontwerp gebruikt betekenis structuren

Wil strategisch grafisch ontwerp positionerend zijn dan moet de betekenis van grafische elementen voor grote groepen mensen duidelijk zijn. Over de betekenis van grafische elementen leest hieronder wat meer. Dat laat zien dat grafisch ontwerp eigenlijk helemaal niet gaat over mooi. Het gaat over nuttig. Strategisch grafisch ontwerp moet aan harde eisen voldoen.

Een ander deel van ons ontwerpwerk is het leesbaar maken van content . Daarover binnenkort meer in effectief grafisch ontwerp .

Hoe werkt strategisch grafisch ontwerp?

Iets, ongeacht wat, heeft altijd een uiterlijk. Een aardappel, parfum, b2b brochure, website. Ook als het er niet uitziet dan is er toch een buitenkant. De buitenkant die mensen zien en waar zij informatie uit afleiden.

Het is de buitenkant van iets dat de symbolen draagt. De symbolen worden door mensen gebruikt om zich een indruk van de binnenkant te vormen; de waarden, intentie, mogelijkheden, ambitie. . .

Om dit wat meer concreter te maken; als mensen een leeuw zien dan zien zij gevaar. Toch hebben wij in Noord-Europa niet veel ervaring met leeuwen. De symbolen van een leeuw; klauwen, geel en zwart, grote tanden, fikse spieren en rond etenstijd een wakkere blik, communiceren de identiteit en de intentie van de leeuw heel duidelijk.

Wij zijn gewend om de buitenkant te beoordelen om de intenties, de waarden, de persoonlijkheid van de buitenkant af te leiden. Dit zijn relatie signalen.

Verkeerd begrijpen van de relatie signalen van een leeuw betekent dat de content (gegeten worden) realiteit kan worden. De leeuw blijkt een andere relatie met de voorbijganger te hebben dan de voorbijganger met de leeuw.

Zo werkt het ook met kopers en verkopers. Als een potentiële koper de persoonlijkheid van de verkoper goed inschat dan wacht deze een goed passende aankoop. Dat probeert deze klant van de buitenkant af te lezen. Aan de hand van het strategisch grafisch ontwerp dat de verkoper positioneert.

Grafisch ontwerp in de praktijk; alles heeft betekenis

Alles heeft betekenis. Kijk eens rond in uw onderneming. Het gebouw, de parkeerplaats, de entree, de receptie of ontbreken daarvan, de lift, de kantoren, gebruikte beelden, lettertype, lay-outs. Het zijn symbolen die iets zeggen over de identiteit van uw onderneming. De identiteit waarmee in de marketing communicatie de relatie met de doelgroep gelegd wordt.

Laten we identiteit en symboliek eens nader bekijken. Welk van deze drie beelden spreek u het meeste aan?

3 symbolen

3 symbolen

De content in deze die afbeeldingen (communicaties):
Een afbeeldingen van een dame, daarnaast nog twee afbeeldingen van twee dames.

De relaties in deze communicaties:

  • modern/ praktisch/ romantisch
  • leeft in eigen wereld/ fris/ eigen wereld
  • afstand/ betrokken/ afstand
  • techno modern/ modern/ traditioneel
  • bezinning/ open/ tevreden

De foto’s zouden gebruikt kunnen worden als een organisatie symbool. Zou kunnen toch? Daarmee laat je zien dat gebruikte beelden en de details in de beelden een onderneming positioneren.

De symboliek van grafisch ontwerp

Als beelden zo werken dan werkt grafisch ontwerp ook zo;

grafisch element

Beeld 2; voorbeelden van grafische elementen als beeld

Alle elementen zoals kleur, de lijnen, hoek of rond, de letters, de compositie hebben voor alle mensen eenzelfde betekenis. Vergelijk ook deze patronen eens met de drie beelden hierboven.

Grafisch ontwerp is een kist met expressie gereedschap.

Een huisstijl is een bouwwerk waarmee een organisatie een unieke identiteit uitdraagt. Grafische elementen vertellen, net zoals de leeuw van daarnet, een eigen verhaal. Hieronder staan drie verschillende ‘verhalen’.

vormen betekenis en typografie

Beeld 3; grafische elementen hebben een universele betekenis; zij communiceren de bijpassende waarden versterkt.

Mijn betekenis/ ontwerp dat bij mijn onderneming past

Als alles betekenis heeft, hoe vind ik dan mijn betekenis? Alle ontwerp elementen hebben betekenis; kleur, lay-out, typografie, vormen, hoeken. Hoe puzzel je de betekenis bij een organisatie-identiteit? In elk geval niet door toeval.

Wij gebruiken daar de Company Fitness Methode voor. Dat werkt als volgt; de organisatie-identiteit wordt in kaart gebracht en geverifieerd. Een strategisch grafisch ontwerp is gebaseerd op de historie, het heden (de wil van de onderneming) en de toekomst (de ambitie, de missie). Met andere woorden, een onderneming maakt haar ambitie waar en groeit elke dag iets meer in een nieuwe huisstijl.

Huisstijl als noorder ster of als sleepanker

De huisstijl, de naam voor de verzameling grafische ontwerpen die voortkomen ii het strategische grafische ontwerp staat in een verhouding tot de organisatie volwassenheid en de marktpositie.

Een huisstijl is in het verleden ontwikkeld, gebaseerd op de waarden, ambitie, marktkansen en strategie van dat moment. Een huisstijl wordt op de groei gebouwd.   Als alles goed gaat dan groeit een onderneming in een huisstijl door de belofte steeds waar te maken.

Tot op een gegeven moment de ambitie waar is gemaakt en de bakens verzet worden. Dan pst de huisstijl bij ambitie en beloftes uit het verleden. Hiermee wordt zichtbaar dat een logo en huisstijl slijten. Zo nu en dan is een redesign gewenst.

Onze aanpak; strategisch grafisch ontwerp ontwikkelen

Bij de ontwikkeling van een strategisch grafisch ontwerp wordt heel veel, verschillende informatie met elkaar in verband gebracht. Wij ondersteunen dat proces met het Company Fitness Design Kompas. Het design kompas geeft richtlijnen voor de toepassing van waarden in combinatie met design oplossingen. Beeld 3 is een voorbeeld van de werking van het design kompas.

Het design kompas is een gereedschap om alle informatie over een bedrijf in kaart brengen; organisatie, de missie, de visie, de waarden, de propositie, de markt, de doelgroep, de reputatie, concurrentie, marktpositie, ambitie, visie, doelgroep, sterk en zwak, kansen en bedreigingen.

Ontwerp en advertising is voor 80% analyse. De rest is creativiteit. Voor analyse is data nodig. Want om te denken heb je denkstof nodig.

Het design kompas maakt de organisatie-identiteit operationeel.

De voordelen van deze aanpak:

  • De werkwijze legt een verband tussen de strategie van een onderneming en het creatieve communicatie werk dat de strategie ondersteund.
  • Het ontwerpproces met het design kompas is voor een opdrachtgever geen black box. Het levert handvaten voor de beoordeling van creatieve producties.
  • In de huisstijl groeien betekent dat een huisstijl zich in dezelfde richting moet bewegen als de organisatie. het design kompas helpt daarbij.
Nieuwsbrief vandaag advertising Rotterdam

Onregelmatig e-mail ontvangen?

Over marketing, communicatie, design en soms een leuke korting

+ gratis vraagbaak