Grafisch ontwerp

Grafisch ontwerp bewust inzetten helpt een onderneming verder; hoe werkt dat?

Kopers selecteren verkopers in veel gevallen aan het begin van het koopproces. Even afgezien van aanbestedingen. Het doelgroep principe is dat mensen gelijk gestemde mensen herkennen en zich daar mee verbonden voelen. Als wij mensen de keuze hebben, dan doen wij liever zaken met gelijkgestemde mensen.

Veel communicatie van een onderneming gebeurt op gedrukte media en internet. Waardoor veel communicatie ontworpen is. Nu is het zo dat alle communicatie bestaat uit content en relatie.

Mensen (potentiële klanten dus), beoordelen eerst of een relatie verzoek past. Pas daarna komt de content aan de beurt. Door dit effect heeft grafische ontwerp een belangrijke rol bij het positioneren van een onderneming/ product/ aanbod.  Je kan het ook anders benaderen; met de inzet van grafisch ontwerp dat het aanbod niet goed positioneert worden potentiële kopers aangetrokken die bij nader inzien niet bij de verkoper passen. Waardoor deze onderneming veel meer verkoopinspanningen doet dan de verkoop opbrengsten rechtvaardigen.

Bewust inzetten van grafisch ontwerp betekent dat de doelgroep zich aangesproken voelt. Maar dan zijn we er nog niet. De opgewekte verachting moet waargemaakt worden. Grafisch ontwerp is niet alleen een product van een organisatie persoonlijkheid. Het maakt een organisatie persoonlijkheid duidelijk en hanteerbar waardoor de ontwerpen helpen bij het geven van richting aan een organisatie persoonlijkheid.

Een andere manier om grafisch ontwerp in te zetten vindt u hier.

Meer lezen over de werking van grafisch ontwerp als doelgroep magneet leest u hieronder.

Communicatie. relate en content

Communicatie is een twee componenten goedje

Communicatie bestaat uit content en relatie. Het relatie component verteld over de organisatie persoonlijkheid. Het is informatie die de click met de doelgroep maakt. Tijdens contacten (gedrag) wordt de reden voor het contact, de relatie click, op de proef gesteld. Kopers wensen dat verkopers zich consequent, in lijn met de uitgezette persoonlijkheid, gedragen.

Marketing communicatie als doelgroep magneet

Leden van een doelgroep sorteren voor bij een aankoop zodat zij uitkomen bij een gelijkgestemde verkoper. Daarbij letten kopers op de relatie signalen. Het grafisch ontwerp van communicatie bevat veel relatie signalen. Grafisch ontwerp kan dus bewust worden ingezet om een b2b doelgroep aan te spreken.

Nu is er wel contact gelegd. Maar is de koop nog niet gesloten. Als wij er voor het gemak even vanuit gaan dat aan alle overige voorwaarden voor een koop wordt voldaan dan blijft de keuze om de spullen/ diensten bij de ene of de andere verkoper te kopen. Een b2b koper navigeert als volgt;

leads en prospects

Opgewekte verwachting moet worden waargemaakt of u verliest leads en prospects.

De koper gebruikt de relatie verzoeken om te controleren of een verkoper zich mooier voordat dan zij in werkelijkheid is. Of en in welke mate de beloftes realistisch zijn. En of een verkoper van plan is om de beloftes na te komen. Daaruit leidt de koper de mate van risico af dat zij met de beoogde leverancier loopt.

Het checklistje; het relatie component effect

  • Kloppen claims met de persoonlijkheid (nauwkeurig, innovatief, goedkoop, service om een paar voorbeelden te noemen)
  • Klopt de persoonlijkheid met de intentie (is er een afstand tussen bvb de claim innovatief en de bereidheid om vernieuwende oplossingen aan te bieden?)
  • Klopt de gepresenteerde organisatie persoonlijkheid met het gedrag (service beloven, maar afspraken moeizaam nakomen)
  • Is de presentatie doordacht en betrouwbaar; kopers doen liever zaken met betrouwbare leveranciers. Zij verwachten dat deze leveranciers beter nadenken over hun aanbod. Waardoor de kans vervolgens toeneemt dat een belofte wordt nagekomen.

Inzetten van het relatie effect van ontwerp

Content wordt pas gelezen na acceptatie van het relatie verzoek. Selectie van een verkoper is omgaan met risico. De verwachting wordt gewekt met marketing. De opgewekte verwachting wordt, beoordeelt tijdens nadere contacten.

Nu is het zo dat ook de marketing communicatie van een onderneming voortkomt uit de organisatie persoonlijkheid. Die niet anders is dan de dingen doen zoals wij ze doen. Het handelen en nalaten van de mensen in een organisatie dus.

Bij een presentatie van grafisch ontwerp hoor je vaak ‘daar heken ik ons wel in’ en ‘ja dat zijn wij’. Grafisch ontwerp maakt een persoonlijkheid zichtbaar en tastbaar. Daardoor helpt grafisch ontwerp met verduidelijken en aanscherpen van een organisatie persoonlijkheid.

Naarmate een onderneming daar bewuster mee omgaat, wordt marketing communicatie, doelgroep selectie en bewerking, gedrag dat verkoop effectief ondersteund beter op elkaar afgestemd. Uit het checklistje hierboven kan de lezer afleiden dat verkoop inspanningen effectiever worden door goed ontwerp .

Bewust omgaan met grafisch ontwerp betekend dat ontwerp elementen een universele betekenis hebben. Iets meer informatie vindt u hier

Wij bieden overigens een Design Fit Scan. De scan brengt de samenhang van de claims, de persoonlijkheid, de positionering, SWOT en het grafisch ontwerp in kaart. Meer over deze scan leest u hier.

Nieuwsbrief vandaag advertising Rotterdam

Onregelmatig e-mail ontvangen?

Over marketing, communicatie, design en soms een leuke korting

+ gratis vraagbaak

[gravityform id=”43″ title=”false” description=”false” ajax=”false” /]